Geodetické práce pre realizáciu stavieb


Geodetické práce pre realizáciu stavieb

.

Táto služba je určená pre veľké stavebné spoločnosti ako aj pre drobných stavebníkov pri realizácii stavieb. Na základe požiadaviek klienta vieme zabezpečiť široké spektrum geodetických prác potrebných pri realizácii stavieb.

.

Vieme zabezpečiť nasledujúce geodetické práce pre realizáciu stavieb:

  • polohové a výškové vytýčenie stavieb
  • vytýčenie stavebných objektov
  • kontrolné merania v priebehu výstavby
  • zameranie a výpočet plôch a objemov stavebných objektov 
  • geodetický dozor stavby
  • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie objektov)
  • geometrické plány na zameranie rozostavaných stavieb
  • geometrické plány na zameranie stavieb na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • geometrické plány zriadenie vecného bremena

 

Na základe viacročných skúseností v danej oblasti zaručujeme rýchle a kvalitné výsledky geodetických prác.   Referencie

 

Pri geodetických prácach pre realizáciu stavieb využívame najnovšiu techniku – naše prístrojové vybavenie.