Geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva


Geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva

Geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva sa vyhotovuje keď na časť parcely existuje doklad o duplicite vlastníctva –  na liste vlastníctva je kód právneho vzťahu 9 – Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo k jej časti

 

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností