Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností


Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností

Geometrický plán sa vyhotovuje na rozdelenie nehnuteľností napr. na rozparcelovanie na stavebné pozemky, rozdelenie záhrad a iné rozdelenie.

 

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • vytýčenie novovzniknutých parciel v teréne
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
  • vyhotovenie zmluvy