Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí


Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí

Geometrický plán sa vyhotovuje na obnovu pôvodných pozemkov ako  napr. vyčlenenie pôvodného pozemku z poľnohospodárskeho družstva.

 

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • vytýčenie nových parciel registra KN-C
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
  • vyhotovenie zmluvy