Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby


Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geometrický plán sa vyhotovuje ako doklad k hypotekárnemu úveru.

 

Služba obsahuje:

  • geodetické zameranie rozostavanej stavby
  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
  • vyhotovenie znaleckého posudku