Poradenské služby v odbore geodézia, kartografia a kataster


Poradenské služby

 

Sme vždy pripravený poskytnúť odborné poradenstvo v oblasti geodézie, kartografie a katastra. Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností. V rámci týchto služieb poskytujeme kompletné poradenstvo. Klientom ponúkame komplexné riešenie problému. Zabezpečujeme aj súvisiace služby. A to všetko bez zbytočných nákladov a navyše s poradenstvom zadarmo.

 

 

Odborné poradenstvo


Komplexné riešenie problému


Zabezpečíme súvisiace služby


Kompletné poradenstvo zadarmo!!!