Polohopis a výškopis pre projektovú prípravu stavieb


Polohopis a výškopis pre projektovú prípravu stavieb

Pod pojmom polohopis a výškopis sa rozumie zameranie existujúceho výškového priebehu pozemku v teréne a existujúcich prvkov polohopisu. Výškopis umožňuje zistiť tvar povrchu útvarov a krajiny. Zobrazuje sa vrstevnicami. Vrstevnica je krivka spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou. Reliéf dopĺňajú kóty. Polohopis tvorí súbor značiek a čiar ktoré majú charakter bodový,čiarový alebo plošný. Zamerané existujúce prvky v teréne sú zakreslené do katastrálnej mapy. Výsledkom je teda sútlač skutkového stavu so stavom právnym. 

 

Služba obsahuje:

  • polohopis a výškopis – grafická časť
  • technická správa
  • súradnice bodov
  • polohopis a výškopis v elektronickej podobe (DWG, DXF, DGN, PDF)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • priečne a pozdĺžne profily 
  • výpočet kubatúr
  • digitálny 3D model terénu
  • zobrazenie stavebných objektov v 3D