Návrh geometrického plánu


Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu vyhotovujeme  ako grafické zobrazenie novo navrhovaných hraníc pozemkov. Súčasťou je aj výpočet výmer. Slúži tiež ako podklad pre ďalšie rokovania.

 

Služba obsahuje:

  • návrh geometrického plánu – grafická časť, výkaz výmer
  • návrh geometrického plánu v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)