Page Tags: Cenník


Cenník

K určovaniu cien geodetických a kartografických prác  pristupujeme veľmi zodpovedne a individuálne podľa požiadaviek klienta, náročnosti a rozsahu prác a požadovaného termínu dodania. Predbežnú kalkuláciu vieme vyhotoviť až po získaní základných informácii.

Podkladom pre stanovenie ceny je piate vydanie Cenníka geodetických a kartografických prác, vydaného Komorou geodetov a kartografov; Bratislava; r.v.: 2003, ktorý nájdete priamo tu: KGK_CennikGaKPrac.

Ak máte otázky k cenníku alebo máte záujem o predbežnú kalkuláciu môžete nás kontaktovať e-mailom, telefonicky, osobne alebo cez kontaktný formulár.

Kontaktný formulár:

7 + 1 =