Geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia


Geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Geometrický plán sa vyhotovuje na zameranie novostavby domu, garáže, spevnených plôch, inžinierskych stavieb a iných stavieb ku ktorým je potrebné vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Služba obsahuje:

  • geodetické zameranie stavby
  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností